Martin Lechowicz

Cameron bans encryption

comments powered by Disqus

Zobacz też:

Tylko terroryści używają SSL 11

Dwa dni temu premier Cameron na konferencji prasowej powiedział w skrócie coś takiego:

"Czy chcemy zezwolić na takie sposoby komunikacji między ludźmi, których nie możemy czytać? Moja odpowiedź brzmi: nie, nie możemy. Pierwszym obowiązkiem rządu jest zapewnić krajowi i ludności bezpieczeństwo".